Απαγορευμένα είδη για μεταφορά με κούριερ

Δες παρακάτω τα αντικείμενα τα οποία δεν μπορείς να στείλεις με το Shiplemon

Δεν αναλαμβάνουμε τη μεταφορά των παρακάτω ειδών:

 • Αλκοολούχα ποτά

 • Δέρματα ζώων (άγριων)

 • Είδη εξαιρετικά μεγάλης αξίας (π.χ. έργα τέχνης, αντίκες, πολύτιμοι λίθοι, χρυσός και ασήμι)

 • Επικίνδυνα είδη/υλικά

 • Πυροβόλα όπλα

 • Γουναρικά

 • Ελεφαντόδοντο και είδη από ελεφαντόδοντο

 • Ζωντανά ζώα

 • Χρήματα και διαπραγματεύσιμα είδη

 • Αλλοιώσιμα είδη

 • Προσωπικά είδη (εξαιρείται η αποστολή προς τις ΗΠΑ)

 • Φυτά

 • Πορνογραφικό υλικό

 • Σπόροι

 • Γραμματόσημα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας

 • Καπνός και προϊόντα καπνού

 • Ασυνόδευτες αποσκευές

Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν κι άλλα είδη που είτε είναι απαγορευμένα, είτε υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά την αποστολή. Αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κρατικούς κανονισμούς ή νόμους που ισχύουν σε κάθε χώρα. Συνιστάται επίσης στους αποστολείς να συμβουλεύονται τον κατάλογο κάθε χώρας που περιλαμβάνει τα είδη, των οποίων απαγορεύεται η εισαγωγή.

Δικαίωμα άρνησης και αναστολής μεταφοράς δέματος

Η ShipLemon και κάθε εταιρεία με τις οποίες συνεργάζεται διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να αναστείλει τη μεταφορά κάθε δέματος που δεν περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες επαφής αποστολέα και παραλήπτη, καθώς και ειδών, των οποίων, κατά την άποψή μας, η μεταφορά δεν είναι εφικτή ή των οποίων η περιγραφή, η ταξινόμηση ή η συσκευασία και οι ετικέτες δεν είναι κατάλληλες για μεταφορά και δεν συνοδεύονται από την αναγκαία τεκμηρίωση.

Η ShipLemon και οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε δεν αναλαμβάνουν τη μεταφορά ειδών που είναι απαγορευμένα από το νόμο ή τους κανονισμούς οποιασδήποτε ομοσπονδιακής, πολιτειακής ή τοπικής αρχής στις χώρες προέλευσης ή προορισμού, ή ειδών, τα οποία ενδέχεται να παραβιάζουν οποιονδήποτε εξαγωγικό, εισαγωγικό ή άλλο νόμο ή να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων, των πρακτόρων και των υπεργολάβων μας ή των μέσων μεταφοράς, ή τα οποία, κατά την άποψή μας, ενδέχεται να λερώνουν, να βάφουν ή να προκαλούν με άλλο τρόπο ζημιές σε άλλα είδη ή στοιχεία εξοπλισμού, ή των οποίων η μεταφορά δεν είναι εφικτή από πρακτική ή λειτουργική άποψη.

Απαγορευμένα προϊόντα με βάση τη σύμβαση με την UPS

Ορισμένα είδη που αναφέρουμε ως απαγορευμένα μπορούν να γίνουν δεκτά από την UPS με βάση μια σύμβαση για αποστολείς με τακτικό όγκο που διαθέτουν τη δυνατότητα να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Δεν είναι δυνατή η αποστολή όλων των προϊόντων σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της ShipLemon.

Η ShipLemon δεν συμφωνεί να μμεσολαβήσει για την μεταφέρα απαγορευμένων αντικείμενων. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτών των όρων ή των Όρων και Προϋποθέσεων Μεταφοράς , εάν διαπιστωθεί ότι η συσκευασία περιέχει απαγορευμένο αντικείμενο, πρέπει να καταβάλλετε στην ShipLemon επιπρόσθετη ελάχιστη αμοιβή διαχείρισης, ύψους € 130 (Ευρώ) επιπλέον κάθε άλλης ισχύουσας επιβάρυνσης. Η πληρωμή από εσάς αυτής της αμοιβής δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη σας προς την εταιρεία που αναλαμβάνει την μεταφορά, που απορρέει από την παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Μεταφοράς της εκάστοτε εταιρείας ούτε σημαίνει ότι η ShipLemon αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη ή παραιτείται από οποιαδήποτε δικαιώματα σε σχέση με τα απαγορευμένα αντικείμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών δείτε εδώ

Χρειάζεσαι βοήθεια; Επικοινώνησε με το τμήμα εξυπηρέτησης

Επικοινωνία