Επικίνδυνα αντικείμενα προς αποστολή

Δες παρακάτω τον οδηγό του Shiplemon για τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών

Οι εταιρείες ταχυμεταφορών με τις οποίες συνεργαζόμαστε διαθέτουν σημαντική εμπειρία στη μεταφορά εγκεκριμένων Επικίνδυνων Αγαθών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους όρους και κανονισμούς για να εξασφαλίσετε ότι οι αποστολές σας συμβαδίζουν πλήρως με τους κανονισμούς.

Μεταφορά Επικίνδυνων Αγαθών

Για την μεταφορά επικίνδυνων αγαθών ισχύουν οι παρακάτω κανονισμοι:

IATA για αεροπορικές μεταφορές, όπως ισχύει σε όλες τις χώρες που λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς ICAO και για οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία που λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΙΑΤΑ

ADR για οδικές μεταφορές, όπως ισχύει σε όλες τις χώρες που έχουν υιοθετήσει τη σύμβαση ADR στη νομοθεσία τους και επιπροσθέτως εντός της Ευρώπης, οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών (Σύμβουλος Ασφαλείας Επικίνδυνων Αγαθών)

Οι αποστολείς είναι υπεύθυνοι να επιβεβαιώσουν αν η μεταφορά των επικίνδυνων αγαθών τους θα πραγματοποιηθεί αεροπορικώς ή οδικώς και να προετοιμάσουν την αποστολή τους ανάλογα.

Αν δεν είστε σίγουροι για τους κανονισμούς που ισχύουν για εσάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και ζητήστε να μιλήσετε με την Υπεύθυνη Επικίνδυνων Αγαθών.

Όροι Μεταφοράς

Απαγορευμένες ουσίες:

  • Απόβλητα Επικίνδυνων Αγαθών

  • Πολεμοφόδια

Αποδεκτά σύμφωνα με:

  • Τον Τύπο Προϊόντος της Υπηρεσίας που χρησιμοποιείται

  • Το Δίκτυο που επηρεάζεται: εθνικοί/τοπικοί περιορισμο και περιορισμοί φορέα

  • Έγκριση πελάτη: Επικίνδυνα Αγαθά θα είναι αποδεκτά μόνο από εγκεκριμένο πελάτη

Οι αποστολές Επικίνδυνων Αγαθών πρέπει να προετοιμάζονται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς που ισχύουν για τα Επικίνδυνα Αγαθά όπως οι κανονισμοί IATA/ICAO:

  • Σωστή συσκευασία, σήμανση και ετικέτα

  • Απαραίτητα έγγραφα προς συμπλήρωση: Η Δήλωση του Αποστολέα για τα Επικίνδυνα Αγαθά (Shipper’s Declaration for Dangerous Goods), αν ισχύει, θα πρέπει να υπογράφεται μόνο από τον αποστολέα και να συνοδεύει την αποστολή

  • Τροποποιήσεις κανονισμών Κρατών καθώς και των Αεροπορικών Εταιρειών πρέπει να τηρούνται

  • Έγκριση μεταφοράς: Μόνο οι αποστολές Επικίνδυνων Αγαθών για τις οποίες έχειγίνει αεροπορική κράτηση και έγκριση πριν την παραλαβή, θα είναι αποδεκτές.

Χρεώσεις Επικίνδυνων Αγαθών

Αποστολές με Επικίνδυνα Αγαθά υπόκεινται πάντα σε επιπλέον επιβαρύνσεις

Σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες

Η μεταφορά επικίνδυνων αγαθών διατρέχει σημαντικό κίνδυνο όταν αυτά δεν είναι σωστά ή δεν έχουν τον σωστό χειρισμό. Αν τα αγαθά είναι κρυμμένα, λάθος δηλωμένα, εντελώς αδήλωτα, με λάθος συσκευασία ή σήμανση, η υγεία και η ασφάλεια θίγονται.Γνωρίζετε ότι κάποια αρωματικά τροφίμων, αρώματα, χημικά καθώς και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να θεωρηθούν Επικίνδυνα Αγαθά? Αν θέλετε να στείλετε τέτοιου είδους εμπορεύματα για προσωπική ή εμπορική χρήση, τότε συμβουλευτείτε τον σύμβουλο επικίνδυνων αγαθών της ShipLemon. Αν έχετε την παραμικρή αμφιβολία, συμβουλευτείτε το «Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας» από τον κατασκευαστή για να διευκρινίσετε αν το προϊόν όντως μπορεί να μεταφερθεί ως απλό φορτίο. Σε αυτή την περίπτωση η ShipLemon και οι εταιρείες ταχυμεταφορών ζητάνε από τους αποστολείς να δηλώνουν στη φορτωτική ή/και στο τιμολόγιο τη φράση «Not Restricted» ή «Νot restricted as per special provision A...» Το φύλλο δεδομένων ασφαλείας, πρέπει πάντα να βρίσκεται πίσω από την φορτωτική.

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Επικίνδυνων Αγαθών

Αν θέλετε να στείλετε μέσω της ShipLemon, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επικίνδυνων Αγαθών. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και ζητήστε να μιλήσετε με τον σύμβουλο Επικίνδυνων Αγαθών.

Περίληψη Ευθύνης του Αποστολέα

Ο αποστολέας είναι υπεύθυνος για τη δήλωση, τη συσκευασία και τη σήμανση Επικίνδυνων Αγαθών. Οι εταιρείες που κάνουν τις μεταφορές θα δεχθουν Επικίνδυνα Αγαθά, αλλά με ορισμένους περιορισμούς για τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται και μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.Αποφύγετε την πιθανότητα βλάβης σε άλλους και αποφύγετε πρόστιμα από τις αρχές, εξασφαλίζοντας ότι η αποστολή σας δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά. Ορισμένα είδη μπορεί να θεωρηθούν επικίνδυνα ενώ δεν είναι (π.χ. χημικά), έτσι μπορείτε να αποφύγετε η αποστολή σας να καθυστερήσει ή να διακοπεί, συμπληρώνοντας τις λέξεις, "Not Restricted" στα έγγραφά σας, όταν αυτό ισχύει.

Μάθετε περισσότερα για τις Μπαταρίες Λιθίου εδώ

Χρειάζεσαι βοήθεια; Επικοινώνησε με το τμήμα εξυπηρέτησης

Επικοινωνία