Οροι και Προϋποθέσεις

Γενικά

Η ιστοσελίδα www.shiplemon.com (στο εξής 'η ιστοσελίδα') ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία SMART SHIPPING TECHNOLOGIES IKE και το διακριτικό τίτλο SHIPLEMON που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής, Λέοντος 4, 15462 (στο εξής Shiplemon).

Η χρήση της ιστοσελίδας της Shiplemon (στο εξής «η εταιρία») και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Η ιστοσελίδα παρέχεται από την SHIPLEMON και απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των εφαρμογών της από ανήλικα άτομα (ή κάτω των 18 ετών).

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχομένου τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Στην περίπτωση που ένας επισκέπτης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μας, το κάνει αυτό με καλή πίστη και συμπληρώνει τα στοιχεία του και τα στοιχεία της αποστολής του με ειλικρίνεια. Ιδιαίτερα όσον αφορά την περιγραφή του περιεχομένου καθώς και το βάρος με τις διαστάσεις του δέματος, ο χρήστης δηλώνει ότι αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη σε περίπτωση που η δήλωση του είναι εσφαλμένη ή ψευδής. Σε αντίθετη περίπτωση η Shiplemon διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον θίγονται τα συμφέροντα της, να στραφεί εναντίον του χρήστη και να διεκδικήσει το δίκιο της με κάθε νόμιμο τρόπο.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright) – Εμπορικά σήματα Shiplemon

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της SMART SHIPPING TECHNOLOGIES IKE και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της SMART SHIPPING TECHNOLOGIES IKE η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Κατά την παραγγελία των υπηρεσιών της SHIPLEMON, εσείς, ως "Αποστολέας", συμφωνείτε, εκ μέρους σας και εκ μέρους του παραλήπτη της Αποστολής ("Παραλήπτης") και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου για την Αποστολή, να ισχύουν αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις.

«Αποστολή» σημαίνει όλα τα έγγραφα ή δέματα που μεταφέρονται με μία φορτωτική και τα οποία μπορούν να μεταφερθούν με οποιοδήποτε μέσο επιλέξει η SHIPLEMON, συμπεριλαμβανομένου του αεροπορικού, οδικού ή άλλου μεταφορέα. Η «φορτωτική» περιλαμβάνει οποιοδήποτε αναγνωριστικό ή έγγραφο αποστολής που παράγεται από αυτοματοποιημένα συστήματα SHIPLEMON ή τα αυτοματοποιημένα συστήματα του Αποστολέα, όπως ετικέτα, γραμμικό κώδικα, φορτωτική ή δελτίο αποστολής, καθώς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική έκδοση του. Κάθε Αποστολή μεταφέρεται με περιορισμένη ευθύνη όπως προβλέπεται στο παρόν. Εάν ο Αποστολέας απαιτεί μεγαλύτερη προστασία, τότε η ασφάλιση μπορεί να κανονιστεί με επιπλέον κόστος.

1. Τελωνειακός εκτελωνισμός και κανονιστική συμμόρφωση

Η SHIPLEMON μπορεί μέσω των συνεργατών της και των εταιρειών Κούριερ που αναλαμβάνουν την μεταφορά, να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες για λογαριασμό αποστολέα ή παραλήπτη για την παροχή υπηρεσιών:

(1) να συμπληρώσει οποιοδήποτε έγγραφο, να τροποποιήσει τους κωδικούς προϊόντων ή υπηρεσιών και να προκαταβάλει τυχόν δασμούς, φόρους ή άλλες κανονιστικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς

(2) ενεργεί ως αντιπρόσωπος του Αποστολέα ή του Παραλήπτη ή ορίζει έναν τελωνειακό μεσίτη για τον έλεγχο εξαγωγών και τον εκτελωνισμό

Ο αποστολέας ή ο παραλήπτης θα παράσχουν οποιαδήποτε επιπλέον εξουσιοδότηση απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκκαθάριση μιας αποστολής από την εταιρεία Κούριερ που έχει αναλάβει την μεταφορά.

2. Αποστολές που δεν γίνονται αποδεκτές προς μεταφορά

Μια αποστολή κρίνεται μη αποδεκτή εάν:

περιέχει πλήρη πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικά, εκρηκτικούς μηχανισμούς ή δοκίμια, αεροβόλα όπλα, αντίγραφα ή απομιμήσεις πυροβόλων όπλων, πλαστά προϊόντα, μετρητά, ράβδος (από οποιοδήποτε πολύτιμο μέταλλο), ζώντα ζώα, απαγορευμένα μέρη ή υπολείμματα ζώων, όπως ελεφαντόδοντο, ανθρώπινα υπολείμματα ή στάχτες, άδετοι πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι, κάνναβη ή τα παράγωγά της, ή παράνομα αγαθά, όπως ναρκωτικά ή άλλα παράνομα φάρμακα, ταξινομείται ως επικίνδυνο υλικό, επικίνδυνα εμπορεύματα, απαγορευμένα ή περιορισμένα είδη σύμφωνα με ADR (Ευρωπαϊκός Κανονισμός Οδικών Μεταφορών για επικίνδυνα εμπορεύματα) ή από IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization), ή άλλο σχετικό οργανισμό ("Επικίνδυνα Εμπορεύματα"), περιέχει οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που η εταιρεία Κούριερ δεν μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια ή νόμιμα, η διεύθυνση είναι λανθασμένη ή δεν έχει σημειωθεί σωστά ή η συσκευασία της είναι ελαττωματική ή ανεπαρκής για να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά με συνηθισμένη προσοχή στο χειρισμό, ο αποστολέας, ο παραλήπτης ή οποιοδήποτε άλλο μέρος με άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον στην αποστολή αναγράφεται σε οποιεσδήποτε εφαρμοστέες λίστες κυρώσεων ως αρνούμενο ή περιορισμένο μέρος.

3. Παραδόσεις και Μη παραδοθέντα

Οι αποστολές δεν μπορούν να παραδοθούν σε ταχυδρομικές θυρίδες ή ταχυδρομικούς κώδικες. Οι αποστολές παραδίδονται στη διεύθυνση του Παραλήπτη που δόθηκε από τον Αποστολέα, αλλά όχι κατ 'ανάγκη προσωπικά στον Παραλήπτη. Οι αποστολές σε διευθύνσεις με κεντρική περιοχή παραλαβής θα παραδοθούν σε αυτήν την περιοχή.

Η εταιρεία Κούριερ που έχει αναλάβει την μεταφορά μπορεί να ειδοποιήσει τον Παραλήπτη για μια επικείμενη παράδοση ή μια παράδοση που χάθηκε. Μπορεί να παρασχεθούν στον παραλήπτη εναλλακτικές επιλογές παράδοσης, όπως παράδοση σε άλλη ημέρα, χωρίς απαίτηση υπογραφής, ανακατεύθυνση ή παραλαβή σε σημείο εξυπηρέτησης της εταιρείας Κούριερ που έχει αναλάβει την μεταφορά.

Εάν η Αποστολή θεωρείται μη αποδεκτή όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2, έχει υποτιμηλογηθεί για τελωνειακούς σκοπούς, ο Παραλήπτης δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί εύλογα, ή ο Παραλήπτης αρνείται την παράδοση ή δεν πληρώνει Τελωνειακούς Δασμούς ή άλλες χρεώσεις Αποστολής, η εταιρεία Κούριερ που έχει αναλάβει την μεταφορά θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για επιστροφή της Αποστολής στον Αποστολέα. Αυτό θα γίνει με επιβάρυνση του Αποστολέα. Εάν δεν είναι δυνατή η επιστροφή της Αποστολής, μπορεί να αποδεσμευτεί, να εγκαταλειφθεί, να διατεθεί ή να πωληθεί χωρίς να φέρει καμία απολύτως ευθύνη προς τον Αποστολέα ή οποιονδήποτε άλλο. Η εταιρεία μεταφοράς που έχει αναλάβει την παράδοση θα έχει το δικαίωμα να καταστρέψει οποιαδήποτε αποστολή εάν η μεταφορά του περιεχομένου είναι παράνομη.

4. Έλεγχος

Η εταιρεία Κούριερ που θα αναλάβει την παραλαβή έχει το δικαίωμα να ανοίγει και να ελέγχει κάθε Αποστολή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Αποστολέα για λόγους ασφάλειας, προστασίας, τελωνείου ή άλλους κανονιστικούς λόγους.

5. Χρεώσεις Αποστολής, Δασμοί και Τέλη

Οι χρεώσεις αποστολής της SHIPLEMON υπολογίζονται σύμφωνα με το μεγαλύτερο πραγματικό ή ογκομετρικό βάρος ανά τεμάχιο και οποιοδήποτε κομμάτι μπορεί να ζυγιστεί και να μετρηθεί εκ νέου από την εταιρεία Κούριερ που έχει αναλάβει την μεταφορά για επιβεβαίωση αυτού του υπολογισμού.

Η πληρωμή των τελωνειακών δασμών και άλλων χρεώσεων στη χώρα παραλαβής μπορεί να ζητηθεί από τον παραλήπτη πριν από την παράδοση.

Ο αποστολέας πληρώνει ή επιστρέφει στην SHIPLEMON όλους τους τελωνειακούς δασμούς και άλλες χρεώσεις που οφείλονται για υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία Κούριερ που έχει αναλάβει την μεταφορά ή προκύπτουν από την SHIPLEMON για λογαριασμό του αποστολέα ή του παραλήπτη εάν ο παραλήπτης δεν πληρώσει.

6. Περιστάσεις εκτός του ελέγχου της SHIPLEMON

Η SHIPLEMON δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από συνθήκες πέρα ​​από τον έλεγχο της SHIPLEMON. Αυτά περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ηλεκτρικές ή μαγνητικές βλάβες ή διαγραφή ηλεκτρονικών ή φωτογραφικών εικόνων, δεδομένων ή εγγραφών. οποιοδήποτε ελάττωμα ή χαρακτηριστικό που σχετίζεται με τη φύση της Αποστολής, ακόμη και αν είναι γνωστό στην SHIPLEMON, οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη από άτομο που δεν εργάζεται ή δεν έχει συμβληθεί με την SHIPLEMON ή με εταιρεία Κούριερ που έχει αναλάβει την μεταφορά - π.χ. Αποστολέας, Παραλήπτης, τρίτο μέρος, τελωνείο ή άλλος κρατικός υπάλληλος. κυβερνοεπιθέσεις τρίτων ή άλλες απειλές που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών, «Ανωτέρα Βία» - π.χ. σεισμός, κυκλώνας, καταιγίδα, πλημμύρα, ομίχλη, πόλεμος, αεροπορικό δυστύχημα, εμπάργκο, ταραχή, επιδημία, πανδημία, εμφύλια ταραχή ή βιομηχανική δράση.

10. Δηλώσεις Αποστολέα, Εγγυήσεις και Αποζημιώσεις

Ο αποστολέας αποζημιώνει και διατηρεί την SHIPLEMON και τους διευθυντές, προϊστάμενους, υπαλλήλους και τελωνειακούς πράκτορες της αβλαβείς από και έναντι όλων και οποιονδήποτε υποχρεώσεων, απωλειών και ζημιών που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση του αποστολέα με τις ακόλουθες εγγυήσεις και δηλώσεις:

η Αποστολή είναι αποδεκτή για μεταφορά σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 2, η Αποστολή προετοιμάστηκε σε ασφαλείς εγκαταστάσεις από αξιόπιστα πρόσωπα και προστατεύτηκε από οποιαδήποτε παρέμβαση χωρίς εξουσιοδότηση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, φύλαξης και μεταφοράς στην εταιρεία Κούριερ που έχει αναλάβει την μεταφορά.

Ο αποστολέας έχει συμμορφωθεί με τους ισχύοντες ελέγχους εξαγωγών, κυρώσεις, τελωνειακούς νόμους και κανονισμούς ή άλλες ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις και περιορισμούς που σχετίζονται με την εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση ή μεταφορά αγαθών,

Ο αποστολέας έχει δηλώσει στην SHIPLEMON κάθε ελεγχόμενη διπλής χρήσης ή στρατιωτικά προϊόντα που υπόκεινται σε κρατικές άδειες που περιέχονται στην Αποστολή,

Ο αποστολέας έχει παράσχει όλες τις πληροφορίες, τις άδειες, ή άλλες κρατικές εξουσιοδοτήσεις και έγγραφα, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κατόπιν αιτήματος της SHIPLEMON, και όλες οι πληροφορίες, άδειες, ή άλλες κυβερνητικές εξουσιοδοτήσεις και έγγραφα που παρέχονται από τον αποστολέα ή τους εκπροσώπους του είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς, συμπεριλαμβανομένης της αξίας και της περιγραφής των εμπορευμάτων και των πληροφοριών αποστολέα και παραλήπτη,

Kατά την παροχή προσωπικών δεδομένων στην SHIPLEMON, ο αποστολέας έχει συμμορφωθεί με τις νομικές του υποχρεώσεις για επεξεργασία και κοινοποίηση αυτών των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης των ατόμων που επηρεάζονται ότι τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, απαιτούνται για τη μεταφορά, τον εκτελωνισμό και την παράδοση.

11. Δρομολόγηση

Ο Αποστολέας συμφωνεί σε όλες τις δρομολογήσεις και παρεκκλίσεις τους, περιλαμβανομένης της πιθανότητας να πραγματοποιηθεί η Αποστολή δια ενδιάμεσων σταθμών.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε διαφορά που προκύπτει υπό ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

13. Μερική Ακυρότητα

Η ακυρότητα ή η μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης δεν θα επηρεάζει κανένα άλλο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων.

Χρειάζεσαι βοήθεια; Επικοινώνησε με το τμήμα εξυπηρέτησης

Επικοινωνία